SBK Svenska Bostadskompaniet AB

Ett regionalt bostadsbolag med
ett större perspektiv

SBK Svenska Bostadskompaniet

SBK äger, förvaltar och utvecklar fastigheter i Skövde, Falköping och Jönköping. Vi är ett ungt bolag som expanderar. Förutom de orter vi äger fastigheter på idag letar vi fastigheter i välmående städer söder om Karlstad. Vår ambition är att expandera med cirka 600 lägenheter/år. Huvudkontoret är beläget i Skövde.