Svenska Bostadskompaniet har som ambition att fortsätta expandera på attraktiva tillväxtorter i mellersta och södra Sverige 

Vårt management team

Johan Fogelberg​
VD, Investor relations, Transaktioner
Gustav Rehnqvist​
Investor relations, Transaktioner

0708-725109
gustav@sbkbostad.se

Anders Thorell​
Transaktioner

0707-820067
anders@sbkbostad.se

Våra identifierade tillväxtorter

Tack vare goda relationer och lokalt engagemang bidrar vi till en bra boendemiljö och en positiv samhällsutveckling. Vi kan identifiera och agera snabbt på förvärvsmöjligheter.

Svenska Bostadskompaniet vision är att vara ett av Sveriges mest framstående Bostadsbolag. Verksamheten är baserad i Skövde.

Styrelsen

Klaus Jäntti
Styrelseordförande

Tidigare VD på Brummer och Partners

Knut Pousette
Styrelseledamot​

VD AB Fastator
Knut har gedigen erfarenhet från tunga poster inom fastighetsbranschen, däribland rollen som VD för fastighetskoncernen Kvalitena och styrelseuppdrag i bland annat Stendörren Fastigheter AB och D. Carnegie Co AB

Gustav Rehnqvist
Styrelseledamot

Tidigare Corporate Finance på SEB Enskilda Securities och Deutsche Bank, transaktionsrådgivare på Cushman Wakefield och Fastighetsansvarig på Pareto Securities. Har medverkat i över 30 börsintroduktioner

Anders Thorell
Styrelseledamot​

Tidigare ägare till Bjurfors kommersiella fastighetsmäkleri, transaktionsrådgivare på Cushman Wakefield samt VD på Newsec Investment. Har genomfört över 100 kommersiella  fastighetsaffärer

Johan Fogelberg
Styrelseledamot / VD

Tidigare Regionchef på Din Bostad AB och Fastighetsdirektör på Willhem AB samt VD på Home Invest AB/ASA. Har ansvarat för förvaltningen av över 20 000 bostäder

För investerare

SBKs skalbara strategi är att opportunistiskt förvärva bostadsfastigheter som är belägna
i välmående medelstora städer i södra och mellersta Sverige

De identifierade städerna har samtliga bostadsbrist och en dynamisk arbetsmarknad

Vid nyförvärv skall följande kriterier uppfyllas:

Minst 20 lägenheter per fastighet eller större bestånd
Inga stora underhållsbehov inom 8 år
Fastigheten ska ligga i ett bra mikroläge