SBK Svenska Bostadskompaniet AB förvärvar PAM Sandberg Fastigheter i Skövde

Den 3/1-22 tillträdde SBK sina åtta nyförvärvade fastigheter i centrala Skövde och i och med detta dubblerar vi bolaget. Detta innebär att SBK nu har 16 fastigheter med sammanlagt 324 lägenheter, 25 butiker/lokaler och ca 30 000 kvm.