SBK Svenska Bostadskompaniet AB förvärvar nya fastigheter för 116 MSEK i Skövde och Falköping

2021-03-31 Svenska Bostadskompaniet förvärvar ytterligare två bostadsfastigheter centralt i Skövde samt en bostadsfastighet i centrala Falköping med ett totalt fastighetsvärde om 116 MSEK. Genom förvärven Sammanlagt med tidigare förvärv utökar Svenska Bostadskompaniet bolaget sitt bestånd av centralt belägna bostadsfastigheter till ett totalt värde om cirka 300 MSEK. Svenska Bostadskompaniets förvärv av de två fastigheterna i Skövde och fastigheten i Falköping går helt i linje med ambitionen att skapa en gedigen fastighetsportfölj med stabil värdeökning.De tre nya fastigheterna består av sammanlagt 92 bostadslägenheter, 7 200 kvm boarea och förvärvades baserat på ett underliggande fastighetsvärde omt 116 MSEK. Säljare var JVD Partner AB samt en privat fastighetsägare. Expansionen har bara börjat: ”När Fastator i februari gick in med kapital och blev 50% delägare kunde vi snabbt säkra och landa några pågående affärsmöjligheter”, kommenterar VD Johan Fogelberg. ”Fastigheten i Falköping är särskilt intressant då den har en kombination av starkt kassaflöde och stora utvecklingsmöjligheter”, fortsätter han och berättar att ytterligare 25 lägenheter kan byggas i befintliga byggnader utöver de nuvarande 64 lägenheterna. Svenska Bostadskompaniet startades 2018. Huvudkontoret är beläget i Skövde.